Can Yayinlari

Dosya Basvuru Formu

Dosya Yükleme*

Web sitesinde yer alan KVKK aydınlatma metnini okudum. Şirketinizle girmiş olduğum ticari ilişki gereğince, şirketiniz tarafından alınan kişisel bilgilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim